مصاحبه کارشناسی ارشد

:::

قابل توجه معرفی شدگان تکمیل ظرفیت ارشد دانشکده رفاه مهر 94

 

جهت وقت مصاحبه روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 5 / 8 / 94  و 6 / 8 / 94 از ساعت 8 صبح الی 12 با شماره 35074282 تماس حاصل فرمایند.

  • ·  قابل ذکر است با توجه به کثرت معرفی شدگان ،اولویت پذیرش با داوطلبانی است که رشته دوره کارشناسی آنها با رشته معرفی شده مرتبط باشد.