کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشکده رفاه

:::

دانشکده رفاه به استناد "آیین نامه پذیرش دانشجویان استعداد درخشان " در مقطع کارشناسی  ارشد  از بین دانشجویان دانشکده وخارج دانشکده بدون آزمون  در رشته های ذیل دانشجو می‌پذیرد:

  1. آموزش ریاضی  2.مطالعات فرهنگی  3.مشاوره خانواده  4. روانشناسی عمومی  5. فقه و مبانی حقوق اسلامی 6.حقوق خانواده

داوطلبان جهت اطلاع از ضوابط به اداره آموزش مراجعه فرمایید.