کارگاه آموزشی

:::

 

کارگاه آموزشی " آشنایی با اصول و فنون برنامه ریزی جهت مطالعه مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر " برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگی رفاه؛ کارگاه آموزشی " آشنایی با اصول و فنون برنامه ریزی جهت مطالعه مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر "  با حضور جناب آقای دکتر جعفری روز دوشنبه 94/2/28 ساعت 10 صبح در کلاس 301 دانشکده برگزار می گردد .