بازدید دانشجویان رفاه از مرکز آموزش کودکان استثنایی صدرا

:::

 

دانشجویان گروه علوم تربیتی، گرایش آموزش دبستان و پیش دبستان به همراه استاد خود خانم دکترمحمداسماعیل ،از مرکز آموزش کودکان استثنایی صدرا بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگی رفاه، روز سه شنبه مورخ 22 اردیبهشت ماه ، دانشجویان گروه علوم تربیتی به همراه استاد خود خانم دکتر محمد اسماعیل به مرکز آموزش کودکان استثنایی صدرا رفتند .

بنا براین گزارش این بازدید جهت  گذراندن  واحد عملی درس" آموزش و پرورش کودکان استثنایی" بود که ازساعت 9 صبح الی 12:30 به طول انجامید.

در طی این بازدید دانشجویان در کلاسهای مقطع دبستان به صورت مشاهده گر حضور پیدا کردند.همچنین دانشجویان در اجرای تئاتری که توسط گروه کودکان عقب مانده ذهنی تهیه گردیده بود شرکت کردند.

شایان ذکر است در اجرای این روز هنرمند محبوب جناب آقای حمید جبلی نیز حضور داشتند.