معرفی کانون دانش آموختگان رفاه

:::

کانون دانش آموختگان رفاه با هدف تقویت ارتباط با دانش آموختگان و استفاده از تخصص و توانمندیهای آنها در مدارس رفاه و سایر مراکز مورد نیاز، در سال 1380 آغاز به فعالیت نمود. دبیرستان و پیش دانشگاهی رفاه از زمان تاسیس تا سال 1392 بیش از 1600 فارغ التحصیل داشته و هرساله حدود پنجاه نفر به این تعداد افزوده می شود، که اطلاعات آنها در بانک اطلاعاتی دانش آموختگان فراهم آمده تا راه ارتباطی استواری بین کانون و دانش آموختگان برقرار باشد.

 

اهم برنامه هایی که هرساله توسط کانون دانش آموختگان اجرا می گردد موارد ذیل می باشد:

 

1-      مراسم افطاری سالیانه

2-      مراسم جشن دانش آموختگی در پایان هر سال

3-      برنامه ریزی و اجرای اردوهای زیارتی و سیاحتی

4-      برگزاری دوره های مهارت زندگی با اساتید توانا

5-      معرفی رشته های دانشگاهی به دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی