بازارچه خیریه

:::

کانون دانش آموختگان رفاه در نظر دارد در ماه اسفند، بازارچه خیریه ای را با همکاری دانش آموختگان برگزار کند.

این بازارچه به هدف ارائه توانمندی های دانش آموختگان و همان طور از نام آن مشخص است؛ در راستای اهداف خیر می باشد.

از این رو دانش آموختگانی که فعالیت مرتبط در این زمینه یا تمایل به همکاری در هر بخشی از این بازارچه را دارند جهت اطلاعات بیشتر با شماره های 8 - 33511004 تماس حاصل فرمایند.

لازم به ذکر است مهلت ثبت نام تا روز 25 بهمن می باشد.