چهارسوق (2)

:::

گروه ایده و فکر "چهارسوق" که از دانش آموختگان می باشند، با حضور در کتابخانه دوره اول و مکانی که برای چارسوق فراهم کرده اند، با دانش آموان نهم درباره کتاب و کتابخوانی گپ می زنند.

این هفته نیز طبق روال گذشته در کتابخانه با دانش آموزان درباره کتاب منتخب هفته گذشته شان یعنی "5 نفری که در بهشت ملاقات می کنید" به گفتگو نشستند.

محورهای گفتگو درباره متن کتاب و نظرات بچه ها در این باره بود که قبلا در گروه ایده و فکر چارسوق، بحث و بررسی دقیقی روی آن صورت گرفته بود.

در پایان نیز، کتب دورهمیِ بعدی چارسوق که در ترم جدید می باشد، توسط بروشوری به دانش آموزان معرفی گردید.