نماهنگ دانش آموختگان برتر

:::

کانون دانش آموختگان رفاه در نظر دارد به مناسبت سالروز ورود امام خمینی(ره) به دبستان رفاه نماهنگی تولید کند.
به همین دلیل از برخی فارغ التحصیلان برتر در جامعه دعوت به عمل آورده است تا در این نماهنگ شرکت کنند.

این نماهنگ در حال حاضر در مرحله پیش تولید می باشد.