گزارش جشن دانش آموختگی

:::

آئین بیستمین دوره دانش آموختگی از دبیرستان رفاه برگزار گردید.

این برنامه با حضور دانش آموختگان سال 94 دبیرستان رفاه و مادران ایشان همچنین معلمین مدرسه رفاه در روز 5شنبه 15 بهمن در دبیرستان رفاه برگزار گردید.

jashn

 

 

در حاشیه این برنامه بازارچه خیریه ای توسط دانش آموختگان دیگر دوره ها نیز به پا شده بود.

bazarche