سمینار خانواده سالم

:::

در این جلسه مباحثی پیرامون علل و عوامل موثر در گرایش به تک فرزندی و تبعات فردی و خانوادگی این اتفاق و همچنین پاسخ به این سوال که آیا  تعدد زایمان ها برای یک مادر جوان آسیب زا خواهد بود یا خیر ، مطرح می گردد.

سخنران : خانم دکتر لباف

زمان : پنج شنبه 10 مهرماه

ساعت 16 الی 18

سالن دوازده فروردین

تلفن ثبت نام : 35074213