بازديد از برج ميلاد

:::

بازديد از برج ميلاد         دوره ٢٢-مرداد ٩٦

اردوی بازدید از برج میلاد به همراه آسمان نما و دلفینادریوم مخصوص دانش آموختگان دوره بیست و دو (آخرین دوره فعلی کانون) در دوم مرداد ماه برگزار شد که در این برنامه بیش از نیمی از دانش آموختگان این دوره شرکت کردند.