مراسم افطاری سالیانه دانش آموختگان رفاه

:::

مراسم افطاری سالیانه دانش آموختگان رفاه

روز پنج شنبه 3/3/97 مصادف با هشتم ماه مبارک رمضان در محل دبیرستان رفاه برگزار گردید.

در این مراسم تعداد زیادی از دانش آموختگان ادوار بیست و دو گانه کانون شرکت داشتند.

شایان ذکر است که این مراسم هرساله در ماه مبارک رمضان برگزار می گردد و جزء برنامه های ثابت کانون می باشد.