کانون دانش آموختگان منتقل شد

:::

کانون دانش آموختگان از ساختمان معاونت آموزشی به ساختمان متوسطه انتقال یافت.

طبق مصوبه هیات مدیره کانون مورخ 10 / 7 / 93 و موافقت مدیر عامل بنیاد فرهنگی رفاه جناب آقای دکتر باهنر، از دفتر مرکزی کانون به ساختمان متوسطه منتقل شد.

و هم اکنون از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16-8 آماده استقبال و ارائه خدمات در زمینه های علمی و فرهنگی و هنری می باشد.

آدرس : خیابان ایران / خیابان قادری/ خ جوان تاش/ساختمان متوسطه رفاه

شماره تلفن :8-33511004