شرایط استفاده از اردوگاه اوشان برای دانش آموختگان

:::

10درصد تخفیف برای استفاده دانش آموختگان رفاه به همراه خانواده هایشان از اردوگاه اوشان ایجاد شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگی رفاه ؛ طی جلسه ای که "دکتر باهنر" مدیرعامل بنیاد فرهنگی رفاه با "خانم فلاح" مدیر کانون دانش آموختگان دررابطه با امکان استفاده دانش آموختگان به همراه خانواده هایشان  از اردوگاه اوشان داشتند، مصوب شد که 10درصد تخفیف به دانش آموختگان تعلق گیرد.

لازم به ذکر است اولیاء محترم برای رزرو اردوگاه اوشان باید با شماره : 35074200  وجهت دریافت معرفی نامه برای استفاده از تخفیف با شماره : 7-33511004 تماس حاصل فرمایند.