مراسم افطاری سال 94 کانون دانش آموختگان رفاه

:::

مراسم افطاری کانون دانش آموختگان رفاه مورخ 94/04/02 در مکان جدید دبیرستان رفاه به آدرس:

خیابان ایران - خیابان قادری - خیابان جوان تاش - پلاک 27 برگزار می گردد.

لازم به ذکر است کانون افتخار دارد امسال میزبان دانش آموختگان سال های 93-85 و کلیه دانش آموختگان هنرستان باشد.

لذا از بقیه دانش آموختگان دعوت می شود از دیگر برنامه های کانون استفاده کنند.