اردوی اوشان

:::

کانون دانش آموختگان رفاه برگزار می کند :

اردوی اوشان از ساعت 8 صبح تا 4  بعد از ظهر روز پنجشنبه 22 /05 / 1394       

در ضمن سرویس رفت و برگشت ساعت 8 صبح رو به روی درب بنیاد رفاه واقع در "خیابان مردم" مهیا است.

*هزینه ی اردو برای هر نفر معادل 10 هزار تومان می باشد.»

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33511007 تماس حاصل فرمائید.