اردوی تابستانی اوشان

:::

یکی از گردهمایی های کانون، امسال تابستان، به یاد دوران مدرسه در اردوگاه اوشان  مورخ 22/5/94 و 19/6/94 برگزار شد.

فارغ التحصیلان 20 دوره در این اردوی تابستانی شرکت کردند.  اردو در فضایی کاملا صمیمی ودوستانه برگزار شد و بسیاری علاقه خود را به برگزاری اردوهایی در زمان های آتی نیز ابراز کردند.