IMAGE

در کار یا بازی فرزندانتان ویژگی هایی بیابید و آنها...

با به کار بردن جملاتی نظیر:"در مقام دفاع بازی ات فوق العاده بود!" یا "عجب رنگ های قشنگی در کاردستی ات به کار بردی"، بهتر می توانید فرزندانتان را متقاعد کنید که شما با تمام وجود به کارها و اعمال آنها ت...

IMAGE

به فرزندانتان بگویید آنها باعث غرور و افتخارتان هس...

فرزندانتان به تایید شما نیاز دارند. شنیدن تعریف و تمجید از زبان والدین باعث می شود بچه ها بفهمند که چه جایگاه خوبی در خانواده دارند. فرزندی که به شدت نسبت به خانواده احساس تعلق کند، خیلی بهتر می تواند...

IMAGE

به فرزندانتان هنر گوش کردن به عقاید و دیدگاه دیگرا...

گوش دادن به نظرات دیگران و درک آنها مهارتی بسیار ارزشمند برای تصمیم گیری های درست است. به فرزندانتان خاطر نشان کنید که چقدر می توانند از دیگران بیاموزند. به آنها بیاموزید که برای افکار و تجربه های دیگ...

IMAGE

شما باید در محیط خانه نظم را برقرار سازید...

برای اینکه فرزندانتان احساس امنیت و شادی کنند، نظم و انضباطی را که نیاز دارند برایشان فراهم کنید.شما باید در محیط خانه نظم را برقرار سازید و قوانینی تعیین کنید تا فرزندانتان بتوانند با تکیه بر آن قوان...

IMAGE

با فرزندانتان ارتباط چشمی برقرار کنید...

با فرزندانتان ارتباط چشمی برقرار کنید، سپس لبخند بزنید و به آنها بگویید دوستشان دارید.ارتباط چشمی در ایجاد رابطه ی عاطفی عمیق تاثیری بسزا دارد. نگاه نکردن در چشمان طرف مقابل نشان دهنده عدم اطمینان و ا...

IMAGE

اعتماد به نفس یعنی...

اعتماد به نفس یعنی دیدن خودبه عنوان فردی توانا با کفایت دوست داشتنی ومنحصر به فرد...ضعف خودباوری موجب می‌شود انسان به خود اعتبار لازم را ندهد و هرگز از احساس آرامش و آسایش درونی بهره‌مند نگردد.   ...

IMAGE

رهبر درون تان باشید

شما رهبر ارکستر سمفونیک افکار و احساسات خویشید. نباید گامهای خود را با صدای طبل و شیپور دیگران هماهنگ کنید. گوش به نوای درون خود بسپارید. نواهایی که از درونتان بر میخیزد را هدایت کنید.  ...

IMAGE

بررسی ماهیت هنر اسلامی از منظر اندیشمندان و هنرمند...

هنر اسلامی به معنی اخصّ کلمه با وحی و کتابت قرآن کریم آغاز گردید. امر قدسی و مقدس، قلب و مرکز هنر اسلامی است و به عبارتی، امر قدسی که زیبایی حقیقی در معناست، در صورت هنر اسلامی که تجلی گاه حقیقت زیبای...

IMAGE

تاریخ هنر نقاشی در ایران

تاریخ هنر نقاشی در ایران ایران به دنیا یک هنر مخصوص را عرضه کرده است که در نوع خودش بى مانند است.تاریخ هنر نقاشى در ایران به زمان غارنشینى برمیگردد. در غارهاى استان لرستان تصاویر نقاشى شده از حیوانات ...

 • vtem skitter
  بردباری

 • vtem skitter
  سخت کوشی کلید موفقیت است

 • vtem skitter
  همیشه راهی وجود دارد

 • vtem skitter
  مسائل حل شدی هستند

 • vtem skitter
  موفقیت زمان میبره

 • vtem skitter
  دیگران را ببخش !

 • vtem skitter
  پند های زندگی

 • vtem skitter
  نمایشگاه پایان سال تحصیلی هنرستان رفاه 3

 • vtem skitter
  نمایشگاه پایان سال تحصیلی هنرستان رفاه 2

 • vtem skitter
  نمایشگاه پایان سال تحصیلی هنرستان رفاه 1

 • vtem skitter
  نمایشگاه نوروز 2

 • vtem skitter
  نمایشگاه نوروز 1

 • vtem skitter
  رنگ فجر 3

 • vtem skitter
  رنگ فجر 2

 • vtem skitter
  رنگ فجر 1

 • vtem skitter
  آثار دانش آموز 3

 • vtem skitter
  آثار دانش آموز 2

 • vtem skitter
  آثار دانش آموز 1

اصول ثابت فرزندپروری

:::

اصل اول: پدر و مادر فکوری باشیم؛ نقش و تاثیر ژن ها از والدین سلب مسئولیت نمی کند.
به طور روز افزون درباره جنبه های وابسته به ژن از طبیعت و ماهیت بشر مطالبی می شنویم. آنقدر مقاله در مورد میزان تاثیر ژن ها بر شخصیت منتشر شده که به راحتی می توان به این تردید رسید که آیا والدین می توانند هیچ تاثیری بر رشد و پرورش فرزندان خود داشته باشتد؟ ولی بین اینکه بگوییم ژن ها تاثیر دارند (که حقیقت دارد) تا اینکه بگوییم والدین تاثیری ندارند ( که حقیقت ندارد) تفاوت بزرگی وجود دارد.
مسلم است که کودکان گرایش به رشد را به ارث می برند. بعضی به طور ژنتیکی و ذاتی برون گرا هستند و بعضی درون گرا، بعضی کمروتر و بعضی اجتماعی تر؛ ولی بین اینکه بگوییم شخصیت از ژن ها تاثیر می گیرد تا اینکه بگوییم شخصیت او را ژن ها تعیین می کنند تفاوت بسیار است. برای نمونه همه ما کسانی را می شناسیم که استعداد چاقی دارند اما در مقابل آنها افرادی را هم می شناسیم که مرتبا غذا می خورند بدون اینکه وزنشان زیاد شود؛ با این همه معنی اش این نیست که سرنوشت گروه اول چاقی و فربهی و یا گروه دوم همواره لاغر می مانند. واقعیت این است که گروه اول برای اینکه چاق نشوند باید نسبت به گروه دوم غذاهای کم کالری تری بخورند و با جدیت بیشتری ورزش کنند. به همین ترتیب کسی که ویژگی های ژنتیکی خجالتی بودن را دارد می تواند یاد بگیرد معاشرتی باشد ولی نسبت به کسی که ساختار شخصیتی متفاوتی دارد غلبه بر مشکلش فرصت بیشتری لازم دارد.
در پرورش فرزندان نیز همین منطق جریان دارد. نحوه پرورش کودک بر چگونگی بروز ماهیت ژنتیکی وی تاثیر می گذارد. به این ترتیب کودکانی که گرایش ژنتیکی به پرخاشگری دارند به کمک بیشتری از جانب والدینشان نیاز دارند تا بتوانند خشونت خود را مهار کنند؛ به همین ترتیب کودکانی که ذاتا خجالتی هستند به کمک بیشتری برای غلبه بر کمرویی خود نیاز دارند. به عبارت دیگر بروز نهایی ویژگی های ژنتیکی بستگی به نحوه پرورش دارد و صرفا به DNA وابسته نیست.
بنابراین صرف نظر از ساختار ژنتیکی کودک ، رفتار پدر و مادرش نیز بی نهایت مهم است زیرا رفتار آنان بر نحوه بروز ژن ها تاثیر می گذارد. برای مثال می دانیم که ژن ها در تعیین هوش نقش بازی می کنند و در عین حال می دانیم وقتی والدین به صورت پیوسته برای فرزندشان کتاب بخوانند بر او تاثیر قابل توجه دارد. می توان بر خلق و خو، علایق، شخصیت و هوش و نگرش ها ارزش های فرزند خود اثر بگذارد. می توان بر زمینه های علاقه و بیزاری کودک تاثیر گذاشت. می توان بر رفتارش در منزل و در مدرسه و با دوستان نقش داشت؛ می توان در مهربان و ملاحظه کار شدن یا کوته نظر و خودخواه بودنش اثرگذار شد.
هیچ چیز به اندازه خود شما بر رشد فرزندتان نمی تواند تاثیر بگذارد حتی ژن های فرزندتان. عملکرد خودتان اهمیت دارد: هر روز این جمله را با خود تکرار کنید.