آخرین روزهای زمستان در اردوگاه اوشان

:::

صبح روز یکشنبه نوزدهم اسفند ماه هنرجویان به همراه دبیران و کادر هنرستان رفاه به اردوی تفریحی آموزشی اوشان رفتند و و کلاس های درس آنان در فضای اردوگاه برگزارشد.خاطره گرم و شیرین یک روز شاد در هوای سرد زمستان یادگاری شد از روزهای پایانی سال 97.