اعتلا فرهنگ عاشورایی

:::

جهت اعتلا فرهنگ عاشورایی ،آموشگاه زبان رفاه به مطالعه سخنان امام حسین علیه السلام در روز عاشورا پرداخته است ضمن تاسی از بیانات این امام همام از خداوند متعال خواهانیم که ما را جز عاملین  قرا ر دهد.