اسامی برترین های ساخت دیکشنری

:::

برترین های  ساخت دیکشنری شخصی از پایه پنجم وششم انتخاب شدند .

خانم ها :

حنانه نیک کار

پانیذ پورمتین

ضحی غلامی

فاطمه فرهنگ

زهرا ستاری

ریحانه فلاحت خواه