بر پایی جشنواره غذا توسط زبان اموزان پایه ششم

:::

 

 

 

زبان اموزان پایه ششم در روز چهار شنبه 12 اسفند پروژه علمی (Food)را با اهداف زیر بر گزار کردند:

1-آشنایی زبان آموزان با مواد غذایی به انگلیسی

2-ارتقا مهارت گفتاری speakhng  در قالب خرید و فروش