برگزاری کلاسهای مقدماتی،متوسطه،پیشرفته برای اولیادانش اموزان

:::

با شروع ترم زمستان موسسه زبان موفق به تشکیل کلاسهای مختلف براای بزرگسالان و اولیاء دانش آموزان در سطوح مقدماتی ،متوسطه،پیشرفته گردید در این کلاسها از سیستم   English Resultاستفاده میشود.