برگزاری نمایشگاه کتاب و بازیهای فکری در موسسه زبان رفاه

:::

موسسه زبان رفاه  موفق به برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوعات علمی ،فرهنگی، اجتماعی ،ادبی شده است در کنار این نمایشگاه یک  سری از بازیهای فکری مطابق با سنین مختلف به نمایش گذاشته می شود.

جهت مشاهده ی تصاویر این نمایشگاه به گالری تصاویر مراجعه بفرمایید