اولین جلسه اولیاء پیش دبستانی دخترانه رفاه

:::

صبح روز دوشنبه دهم تیر ماه اولین جلسه ی اولیاء پیش دبستانی دخترانه رفاه برای تابستان سال تحصیلی جدید ، با حضور مادران بزرگوار نوآموزان این مقطع و سخنرانی مدیریت محترم پیش دبستان سر کار خانم پرتواعلم برگزار گردید .

 

خانم پرتواعلم در این جلسه یادآور شدند که این روزهای تابستان زیباترین روزهایی است که مادران در کنار فرزندانشان سپری می کنند و آغاز زندگی ارتباطی و اجتماعی و یادگیری کودکان است .

ایشان بر 5 گام اساسی در تربیت کودکان اشاره نمودند :

1: ارتباط نزدیک و صمیمی با کودکان

2: مسئول بودن

3: منطقی بودن ( مانند احترام گذاشتن به تفاوت بین انسان ها )

4: مداومت و پیوستگی در ارتباط با کودک

5: شناخت خط قرمز ها

همچنین بر 5 مهارت: خوب گوش کردن ، خوب دیدن ،قدرت حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، دقت و توجه و تمرکز و نیز اجرای دستورالعمل مربی اشاره کردند و تأکید داشتند که تمامی این موارد در برنامه های تابستانی لحاظ شده است .

توضیحاتی در باب اهمیت بازی و کارکردهای آن به عنوان زیباترین و پاک ترین فعالیتی که در جهت رشد و تعالی کودک مورد استفاده قرار می گیرد ، ارائه شد .

همچنین ایشان بازی را فرآیند تکامل رشد و عاملی برای پرورش نیروهای خام و آماده سازی آن ها برای زندگی لذت بخش دانستند و اظهار داشتند : در واقع بازی تفکر کودک است و ابزاری است که کودک برای برقراری ارتباطات و بیان احساسات از آن استفاده
می کند .