برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

:::

بیست و یکمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی در تاریخ اول آبان ماه 1397 هم زمان با مدارس سراسر کشور در دبیرستان رفاه برگزار شد.

پس از شمارش آرا، نتایج و اسامی منتخبان به اطلاع همگان رسید.

امید است که دخترانمان به شایستگی نماینده دوستانشان باشند.

که این روزها تمرین توانمندی اجتماعی ایشان خواهد بود.

شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزیشورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزیانتخابات شورای دانش آموزی