فعالیت های ویژه روز 13 آبان

:::

به نام خداوندی که گوشه ای از قدرتش ناوهای امریکایی را به سخره می گیرد.

امروز روز تو بود!

روز دانش آموز

حتما می دانی که این روز مناسبت دیگری نیز دارد، امروز یادواره تسخیر لانه جاسوسی امریکا هم بود. برای بزرگداشت این یادواره مسلما نمی توانستیم و بهتر بگوییم نمی خواستیم بی کار بنشینیم. این بود که اعضای شورای دانش آموزیمان با اتحادی بی نظیر و شوقی وصف ناپذیر نشستند و فکر کردند که چه کنند که هم نام تو را ارج نهند و هم برائت خود را به نمایندگی از شما علیه استکبار جهانی و متحدانش و خود را پیرو خط امام و رهبری معرفی کنند.

فعالیتهایشان هم جدید بود و هم خاص. جدید بودنش را که از چشمان شما خواندیم و اما خاص بودنش را ...

و به همین منظور غرفه های را تبیین کردند تا علاوه بر ایجاد شور و هیجان روز دانش آموز با دوستان خود قدمی برای تبری جستن از استکبار بردارند.

در غرفه قند بازو: با کلماتی از جنس سیزده آبان با نگاهی طنزآمیز با قلمشان زورآزمایی کردند.

و در غرفه بزن دررو: شور و هیجان و بیزاری خود را در پرتاب توپ به سمت بطریهایی با عکس های ستمگران جهان امروز نشان دادند.

و در غرفه پانتومیم: در سکوت، فریاد برآوردند.

و در غرفه پازل: نقشه ریزریز شده آمریکا در ایران را با پازل نشان دادند.

و در غرفه تولیدی بدقواره: چهره مستکبران امروز را به زبان کاریکاتور به تصویر کشیدند.

و در آخر دانش آموزان در غرفه کی، کیه: با محوریت شهدای دانش آموز با یکدیگر به پرسش و پاسخ نشستند.

باورت می شود، همه این فعالیت ها در یک روز انجام شد؟ عجیب به نظر می رسد؟ دقیق تر که نگاه کنی می فهمی نه! اصلا هم عجیب نیست!!! می دانی چرا؟ چون شما هم دانش آموز هستید. دانش آموزی که وارث همان انقلاب است.

دانش آموزی از جنس دختران رفاه!

روز دانش آموز مبارک

سیزده آبان

13 آبان

13 آبان

13 آبان

13 آبان