مسابقات قرآن، عترت و نماز

:::

گاهی اوقات یک عنوان گنجایش دربرگرفتن حجم عظیمی از معنا را ندارد. این وقت هاست که مجبور می شویم تلاش در مسیر الهی را مسابقه بنامیم حال آنکه هر حرکتی که در راستای تلالو کلام وحی باشد جز پیروزی به چیز دیگری ختم نمی شود!

خوشحالیم!

خوشحالیم که خیلی از دخترانمان مسیر حق را به درستی شناخته اند و هر جا و در هر زمان روزنه ای از آن را بیابند با اشتیاق دنبال می کنند.

حال آنکه ممکن است ما آن را آزمون کتبی مسابقات قرآنی نامیده باشیم.

تبریک به شما که همه در نزد خداوند مهربان پیروز و سرافرازید.

هم زمان با چهارمین روز از هفته بزرگداشت قرآن کریم، عترت و نماز، که به عنوان ولایت و ولایت پذیری نام گذاری شده است، مرحله اول مسابقات قرآن، عترت و نماز در دبیرستان، با حضور ارزشمند دانش آموزان در نمازخانه برگزار شد.

قرآن، عترت، نماز