همایش آگاهانه (هدایت تحصیلی پایه نهم)

:::

امام علی (علیه السلام) فرمودند: بهترین کسی که با او مشورت کنی باید دارای عقل، علم، تجربه و دوراندیشی باشد.

همایش آگاهانه 

سال نهم نقطه عطفی در زندگی تحصیلی است چرا که دانش آموز می بایست براساس علایق، استعدادها و خصوصیات زندگی خانوادگی خویش دست به انتخاب مهمی بزند که مسیر آینده او را تعیین می نماید.

بی شک این انتخاب فرایندی ساده نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت و می بایست با دقت فراوان صورت پذیرد. از این رو مدرسه به عنوان مهمترین واحد جامعه پذیری پس از نهاد خانواده موظف است در اجرای این فرایند با راهنمایی های صحیح چراغی پرفروز باشد در دستان آینده سازان جامعه.

از این رو برآن شدیم که پس از طی نمودن جلسات متعدد در قالب یک همایش کامل و جامع به نام «آگاهانه» این هدف را جامه عمل بپوشانیم.

در همایش مذکور تمامی دانش آموزان با والدین خود دعوت شدند تا ساعاتی را پای صحبت دبیران تخصصی هر یک از رشته های نظری و البته هنرستان بنشینند و با ثبت اطلاعات ناب برخاسته از تجربه زیسته انتخاب صحیح تری را در پرونده خود به ثبت برسانند.

 

همایش آگاهانه

همایش آگاهانههمایش آگاهانه

 همایش آگاهانههمایش آگاهانه