دفاع نهایی پژوهش

:::

خدا را شاکریم سالی دیگر در کنار نوجوانان دانش پژوه، سالی سرشار از تجربه های علمی و جذاب را گذراندیم و شاهد گامی بلند در راستای رشد و تعالی فرزندانمان در عرصه پژوهش هستیم.

در سال تحصیلی 98 ـ 97 دانش آموزان پایه هفتم با گرایش های علمی آشنا شدند و در آن دست ورزی پیدا کردند و دانش آموزان پایه هشتم به پژوهش های تخصصی در رشته مورد علاقه خود پرداختند.

جلسه دفاع نهایی پروژه های پژوهشی در گرایش های شیمی، رباتیک، هوافضا، زیست و علوم انسانی با حضور دبیران پژوهش، دانش آموزان و خانواده های آنان برگزار شد.

pajooheshpajoohesh

pajooheshpajoohesh

pajoohesh