برگزاری مراسم نیمه شعبان

:::

این روزها میلادت فقط یک بهانه شده در تقویم!

یک روز «بودن»، 

که صرفا توجیهی است برای روزهای «نبودنمان».

اما چه فرقی می کند چه روزی؟

تو از تمام روزهای ما سهم داری!

ما حواسمان نیست که برای «منتظر» تو بودن

باید قدم قدم 

تصمیم بگیریم

اراده کنیم...

و اگر این طور نباشد نام ما منتظر نیست!

منتظرت باید جواس باشد که در هر روز از عمرش 

حداقل یک کار را محض لبخند تو انجام دهد

فقط یک فعل را برای رضای تو صرف کند!

نیمه شعبان یک روز نیست،

نیمه شعبان «آغاز» است!

و هر روز باید به تکرار محبت تو بگذرد!

به هوای تو، به هوای بودنت

به هوای تو، به هوای دیدنت

به هوای تو ... به هوای روزی که بیایی!

روزی که بهاری ترین روز تاریخ است...

رفیق منتظر!

این گفتن ها بهانه بود،

بهانه شروع،

باقی این مسیر با تو! به هوای او!

اللهم عجل لولیک الفرج

نیمه شعبان

به مناسبت نیمه شعبان مراسم جشنی به میزبانی دختران بانشاط پایه هفتم برگزار گردید.

نیمه شعبان