فعالیت های کارگاه هنر ویژه دانش آموزان پایه هفتم

:::

طعم گس تابستان که می رسد، ذائقه را از عطش فراغت لبریز می کند و ما به تجربه یافته ایم، تابستان فرصتی است طلایی برای چشیدن مهارت.

به این بهانه بر آن شدیم تا لحظه هایی را برایتان خلق کنیم و در آن سبدی از ظرافت های یک دختر نوجوان، برای درخشیدن در صدف خانواده اش را لبریز نماییم.

رشته های کارگاه هنر عبارتند از: آشپزی، محصولات چرمی، کادوپیچ مدرن، دکوپاژ و ترک روی شیشه.

تصاویر مربوط به کارهای هنری دانش آموزان هنرمند پایه هفتم را می توانید در ادامه مشاهده نمایید.

charmcharm

charmcharm

محصولات چرمیکادوپیچکادوپیچ 

کادوپیچ مدرن

 

دکوپاژ

دکوپاژ

دکوپاژ و ترک روی شیشهآشپزیآشپزی

آشپزیآشپزی

آشپزی