برگزاری همایش هفته امورتربیتی

:::

درقرآن مجیدهرجا بحث تعلیم مطرح شده تزکیه هم آمده

به گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگی رفاه، دکترمهرزاد حمیدی، معاون تربیت بدنی وسلامت وزارت آموزش وپرورش درهمایش هفته امورتربیتی درجمع معاونین ومربیان پرورشی مدارس منطقه که روز دوشنبه 16 اسفندماه درسالن همایش های رفاه برگزارگردید به اهمیت پرورش جسم وروح ازدیدگاه اسلام وقرآن پرداخت و بیان داشت :
درقرآن مجیدهرجا بحث تعلیم مطرح شده تزکیه هم آمده ودربعضی آیات تزکیه مقدم برتعلیم آمده تعلیم وتزکیه دریکدیگرتاثیرمتقابل دارند تاعلم نباشد مراتب بالاترتزکیه حاصل نمی شود وقتی طالوت به رهبری قومش برانگیخته شد عده ای اعتراض کردند ، آیه نازل شد مابخاطراینکه درتوانایی ودانایی اوازدیگران برتربود اورا انتخاب کردیم آموزش وپرورش نباید نگاه تک بعدی داشته باشد اگرچنین باشد ابعاد وجودی پرورش نمی یابد.


نیاز بشر به ورزش و تربیت بدنی در طول روزگاران همواره وجود داشته و هیچگاه نبود که انسان خویش را از داشتن بدنی سالم و قوی بی نیاز ببیند استاد مطهری درکتاب انسان کامل به همه ابعاد وجودتوجه می کند درآموزش وپرورش به دانش آموزباید نگاه متوازن داشت کسی که مشکل جسمی دارد آرامش روحی ندارد درپیمایش ملی انجام شده ازدانش آموزان عده ای ازدانش آموزان اضافه وزن دارند واین به بخاطرزندگی ماشینی وکم تحرکی است که دانش آموزان رابه سکون ویکجا نشینی واداشته ازعوامل دیگراعتیاد به موبایل وشبکه های مجازی و.. می باشد که سن دیابت راپایین آورده وحدود 50 درصد مرگ ومیردرکشورمابیماری های قلبی وعروقی است واین سلامت نسل آینده رابه خطرانداخته ، مقوله تربیت بدنی یعنی فعالیت منظم بدنی یا برنامه ریزی شده برای شرکت جویی درفعالیت های جسمی وحرکتی و پرورش یا حفظ سلامتی بدن و توانایی‌های جسمی معین ، شهید رجایی می گوید اعتماد به نفس درمیدان بدست می آید آنطورکه درزمین می شود دانش آموزتربیت کرد درجای دیگرنمی شود تعامل وسازگاری رادرمیدان می شودآموزش داد بچه ها رهبری ، مدیریت ، دوستی ، تشریک مساعی وتصمیم گیری رادرمیدان وحین فعالیت بهتریادمی گیرند ، سوادحرکتی :اگرکسی ازسنین رشد گذشت امکان ندارد مهارت لازم راکسب کند.

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی