تفاهم نامه مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و بنیاد فرهنگی رفاه

:::

مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و بنیاد فرهنگی رفاه ، تفاهم نامه همكاري امضا کردند.


به گزارش روابط عمومي بنياد فرهنگي رفاه؛ در راستاي توسعه فعاليت هاي سازماني و با هدف همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی و مشاوره تخصصی، فی ما‌بین مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و بنیاد فرهنگی رفاه ، با در نظر گرفتن اولویت‌ها و توانایی طرفین اعم از داده‌ها، اطلاعات و نیروی انسانی متخصص، تفاهم نامه همكاري منعقد گرديد.
در اولین روز از خرداد ماه، جلسه اي با حضور آقای دكتر ناصر باهنر، مدير عامل بنياد فرهنگی رفاه و آقای دکتر اسماعیل ملک‌اخلاق ،رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی، با موضوع انعقاد قرارداد جهت انجام همکاری‌های مشترک برگزار گردید.


موضوعات تفاهم نامه همکاری های علمی ، پژوهشی و آموزشی مذکور بدین شرح است :
- اجرا و یا حمایت از طرح‌های تحقیقاتی و آموزشی مشترک؛
- بهره‌مند شدن طرفین از توانمندی‌های پژوهشی،آموزشی و اداری یکدیگر از قبیل بنیه علمی و کارشناسی، امکانات تخصصی، کارگاهی،کتابخانه‌ای، ارتباطات بین‌المللی و فضای فیزیکی؛
- توسعه همکاری‌های مشترک ملی و بین المللی؛
- شناسایی منابع مالی در حوزه آموزش و پژوهش (دولتی و غیردولتی)، طراحی و اجرای راه‌کارهای مناسب در راستای جذب آنها؛
- همکاری در برگزاری مشترک همایش‌ها، کارگاه‌های دانش‌افزایی و نشست‌های تخصصی و مانند آنها؛
- همکاری پیرامون اولویت‌های تحقیقاتی طرفین جهت هدایت و تبیین طرح‌های تحقیقاتی مشترک؛
- همکاری در خصوص تألیف و انتشار کتب و نشریات علمی ـ پژوهشی
- همکاری مشترک جهت اخذ و اجرای پروژه‌های پژوهشی و آموزشی
- همکاری‌های مشترک جهت انجام مطالعات راهبردی و میان رشته ای؛
- ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه موضوعات مورد نیاز طرفین.

در پایان جلسه ریاست مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور از ساختمان ها و پتانسیل های موجود در بنیاد فرهنگی رفاه بازدید بعمل آورد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی