جلسه شوراي دانشكده رفاه برگزار شد.

:::

جلسه شوراي دانشكده رفاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بنياد فرهنگي رفاه،روز شنبه مورخ 4 شهریورماه جلسه ی شورای دانشکده، در محل دفتر ریاست برگزار شد. در این نشست که با حضور رئیس هیئت امنا جناب آقای دکتر باهنر، رئیس دانشکده، سرکار خانم دکتر خادمی، مدیر آموزش، مدیر پژوهش، مدیر اداری- مالی، مدیر تحصیلات تکمیلی و مدیران گروه و هیئت علمی دانشکده تشکیل شد، احکام صادره برای معاونت آموزشی- پژوهشی، معاونت فرهنگی- دانشجویی، مسئول امور پذیرش دانشجویان، مدیر آموزش و مدیر فرهنگی به تریتب به سرکار خانم دکتر باختری، سرکار خانم دکتر اله داد، جناب آقای دکتر گوهری پور، سرکار خانم مرادی و سرکار خانم احقر، تقدیم شد.
ضمناً در همین جلسه از زحمات، تلاش ها و پیگیری های صادقانه ی جناب آقای دکتر گوهری پور مدیر سابق آموزش تقدیر و تشکر به عمل آمد.
در ادامه ی جلسه معاونین و مدیران جدید برنامه های خود را برای سال تحصیلی آینده ارائه نمودند و مدیر سابق آموزش هم گزارش فعالیت های انجام گرفته در طول دوره ی مدیریت شان را به سمع و نظر حاضران رساندند.
جلسه با آرزوی موفقیت برای همه ی مدیران و کارکنان دانشکده در انجام امور محوله به پایان رسید.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی