جشن عبادت گل دختران پایه سوم، آذر 97

:::

 جشن تکلیف، سرآغاز شیرینی برای حرکت در مسیر تعالی و معنویت است.

 امروز دخترانمان، با ورود به این مرحله، بهار زندگی را با فریضه‌ی نماز، دعا و قرائت قرآن پیوند دادند.

 در این محفل آسمانی، پدران و مادران گرانقدر با نگاه‌های مهربانشان، گل‌های مریم را همراهی کردند و روزی شاد با برنامه‌های بسیار متنوع در دفتر خاطرات دخترانمان ثبت گردید.

 از اینکه شاهد به ثمر نشستن این گل‌های زیبا در باغ عبادت و بندگی بودیم، خداوند را بسیار شاکریم.

 امیدواریم دخترانمان پایبند به این عهد آسمانی بوده و در مسیر زندگی به آن عمل کنند.