یادگیری مفاهیم جدید نقاشی همراه با شقایق های پنجم

:::

طراحی از مدل و رنگ‌آمیزی آن با استفاده از رنگ‌های مکمل (سبز، نارنجی، بنفش) و ترکیب آن‌ها با سیاه و سفید...