کلاس خط و خوشنویسی همراه با دختران پایه اول

:::

 

چه دختران هنرمندی هستند این شکوفه‌های اولی !!!!

در کلاس خط و خوشنویسی چه پر حوصله تمرین می‌کنند؛ سرمشق‌های زیبای خود را !!!