هدیه های آسمان همراه با گلهای شقایق

:::

دختران گل شقایق‌ها جشنواره‌ی خود را با فعالیتی از هدیه‌های آسمان به زیبایی آغاز کردند.

همراه با رنگ و شعر و پولک...

کنار دوستان خود یه دنیا زیبایی خلق کردند. 

آفرین به این همه توانایی