آموزش کامپیوتر همراه با گلهای مریم

:::


#پایه‌ی_سوم
#آموزش_کامپیوتر

گل‌های مریم در این جلسه به مرور موارد آموخته شده در برنامه‌ی Paint پرداختند و در ادامه نحوه‌ی Save کردن در این برنامه را آموزش دیدند.

با دو موضوع "من کیستم؟" و "خانواده" نقاشی کشیدند و با اسم خودشان بر روی دسکتاپ Save کردند.

از تمامی خانواده‌هایی که به فرزندانشان اجازه استفاده از کامپیوتر را می‌دهند، کمال تشکر را داریم.