هفته ای رویایی همراه با گلهای شقایق و بازدید از کتابخانه ملی

:::

 

یک هفته اردویی زیبا

دختران شقایق، در این هفته همگام با دوستان و معلم‌هایشان به بازدید کتاب‌خانه‌ی ملی ایران رفتند.

آنان ساعاتی را غرق در کتاب، دنیای قصه‌ها و سرگذشت انسان‌ها شدند.

 با همراهی راهنما از قسمت‌های نابینایان، موزه‌ی کتاب‌خانه و کودک و نوجوان بازدید کردند...

 خداوند را شاکریم اردوی بسیار عالی و مفیدی بود.