آموزش مفهوم نیرو همراه با دختران کلاس سومی

:::

در یک روز سرد زمستانی، آشنایی با مفهوم نیرو در حیاط مدرسه، انرژی و نیروی خاصی به ما داد.

با سوار شدن بر روی گاری، با شادی و نشاط با مفهوم نیرو آشنا شدیم.

در ضمن با وارد کردن نیرو، بادکنک‌ها را باد کردند و همراه بازی با آن‌ها بر روی بادکنک‌ها موارد یاد گرفته شده را نوشتند و در آخر، با وارد کردن نیروی پا و یا دستشان، آن‌ها را ترکاندند.