یادواره شهدا در پایه چهارم

:::

امروز، هنگام درس فارسی به یاد شهید خرازی، یادواره‌ای برای شهدای گرانقدر گرفتیم و بخشی از این خاطرات را از زبان بزرگترهایمان بازگو کردیم.

یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد