ارائه کارنمای دختران پایه دوم / ترم اول

:::

باز هم بوی ماه دی...
و هیجان و شوق دخترهای دومی از حضور پرمهر پدران محترم در مدرسه و نامه‌های پر از احساس دختران به پدرها

و کلاس‌ها منتظر قدوم پدرانی که زحمت کشیدند و ساعاتی را برای جلسه‌ی هم‌اندیشی و گرفتن کارنمای دخترانمان به مدرسه آمدند... 

و در نهایت به یاد دوران مدرسه‌ی خود، پشت نیمکت‌ها نشسته و با قلبی سرشار از مهربانی، جواب نامه‌های دخترانمان را با علاقه و اشتیاق نوشتند... 

 با تشکر از همه‌ی پدران دلسوزی که برای این برنامه وقت گذاشته و ما را سرافراز کردند...