حضور پدران مریم های سومی برای دریافت کارنمای ترم اول گل دخترانمان

:::

در یک روز سرد و بارانی، حضور صمیمی پدران، به کلاس‌های دخترانمان گرمی خاصی بخشید.

گل‌های مریم با شور و شوق فراوان نامه‌هایی را برای تشکر از پدران خود آماده کرده بودند تا آن‌ها را غافلگیر کنند.
 ممنونیم از این همه همراهی پدران عزیز...