دریافت کارنمای ترم اول نیلوفران چهارمی

:::

پدران زحمتکش و مهربان پس از یک روز کاری و پرمشغله در جلسه شرکت و کارنمای نوبت اول دختران گل را تحویل گرفتند.

امیدواریم خستگی‌شان با دیدن حاصل تلاش این عزیزان به در رفته باشد.