لقمه ای از ریاضی با گلهای مریم

:::

یک لقمه ریاضی با گل‌های مریم
در کلاس بازی ریاضی دخترانمان با استفاده از مربع‌های واحد مساحت را بیشتر تمرین کردند و با رنگ آمیزی‌های زیبا آن‌ها را تزیین کردند...