کلاس آموزشی کامپیوتر/ پایه چهارم

:::

#پایه‌ی_چهارم
#آموزش_کامپیوتر

 گل‌های نيلوفر پايه‌ی چهارم در اين هفته، مراحل و اصول تايپ ده انگشتی را آموختند و توانستند نام خود را با استفاده از اين روش تايپ نمايند.