آموزش دسته همراه با گلهای کلاس اولی

:::

 


#پایه‌ی_اول

ریاضی و آموزش دسته:

 با استفاده از وسایل مختلف مانند کارت‌های میوه، درب قوطی‌های نوشابه، نی و...