برگزاری آئین درختکاری 15 اسفند ماه 97

:::

 

 تقویم پر است از روزهایی که متفاوت‌تر از بقیه‌ی روزها جلوه می‌کنند و با خودشان پیام‌های خاصی را به همراه می‌آورند.

 حالا آخرین برگ‌های این روز شمار ورق می‌خورد و خودش را برای ورود به سالی دیگر آماده می‌سازد.

 به نیمه‌ی اسفند ماه که می‌رسیم، عبارتی خاص بر روی صفحه تقویم به چشم‌مان می‌خورد:

روز درختکاری؛

 روزی که باید دست دوستی به سوی طبیعت دراز کنیم و پیوندی عمیق و محکم را با آن برقرار سازیم.

 وقت آن است که این استوار قامتان را ارج نهیم و به پاس خدماتی که همواره به انسان کرده‌اند، سپاسگزارشان باشیم.

 ما هم در دبستان، همراه دختران گلمان نهال‌های مهربانی را در باغچه‌ی مهر نشاندیم تا صدقه‌ی جاریه‌ای باشد، هدیه به همه‌ی خوبان...